Skip to content

Spørgsmål og svar om helhedsplanen i Blokland 

Her på siden kan du læse spørgsmål og svar i forbindelse med orienteringen om helhedsplanen i Blokland. 

Landskabs- og Parterreplanen 

Bliver der færre eller mindre pulterrum?
Der er krav på minimum 6 kubikmeter pr. pulterrum, som man overholder. Nogle kan dog blive en smule større.

Bliver der flere eller færre parkeringspladser?
Der bliver lidt færre parkeringspladser. Man har talt bilerne i området op og fået lov af kommunen til at etablere 0,75 parkeringsplads pr. bolig. Fremover er der 300 boliger i afdelingen, hvilket giver 225 parkeringspladser.

Kommer der regler om erhvervsparkering, eller kommer der parkeringsfirma?
Det har man ikke taget stilling til endnu. Det kommer an på presset på parkeringspladserne, men da man får flere naboer via COOP-byen, er det evt. noget, der skal kigges på i fremtiden.

Kommer der sideafskærmning på altanerne i blok F?
Ja, det gør der på alle altaner.

Kommer der afløb fra altanerne, som man har i dag?
Afløbet kobles på tagnedløbet.

Hvad med det mere farverige udkast til facaderne, som man tidligere blev præsenteret for?
Man har valgt at fravige den farverige opdeling, man viste oprindeligt.

Har terrænniveauet mere variation som vist i tidligere planer?
Terrænet vil i de tværgående åbne arealer bearbejdes terrænet med b.la. forsænkninger der kan opsamle rengvand. Det bliver ikke plant.

Bliver arkaden som den er nu under blok F?
Arkaden bliver brudt op af pulterrum og uden for arkaden ligger det primære gangforløb, så arealet inde i arkaden fungerer som et for-areal til boligerne, hvor man fx kan parkere en cykel.

Hvilken adskillelse kommer der mellem terrasserne i stueplan i blok B og C?
Der vil være et plankeværk 2,5 meter ud fra bygningen for at skabe privatliv. Ved havearealet vil der være noget grønt, som varierer i højden og er mere åbent.

Kan man sætte noget op for sin terrasse for at undgå hundeluftere?
Der bliver en afgrænsning i form af beplantning ud mod fællesareal. Man må ikke sætte hegn eller hæk op.

Hvem passer hækkene mellem terrasserne og resten af beplantningen?
Opdelingerne mellem terrasserne består af hegn, som man kan vælge ikke at gøre noget ved. Driften sørger for beplantningen ud mod fællesarealerne.

Hvad er grundlaget på terrasserne?
Grundlaget på terrasserne er fliser.

Kommer der en trappe på skråningen?
Nej, der kommer ikke en trappe på skråningen. 

Prøveboligerne og tidsplanen

Der har tidligere været talt om, at der var mulighed for medindflydelse på ens bolig. Er det stadig en mulighed?
Processen er som udgangspunkt færdig. Det er måske muligt at få medindflydelse på køkken og badeværelse for dem der vælger at flytte tilbage til en ombygget bolig.

Der var tidligere blevet lovet fokusgrupper. Hvad er der sket med dem?
Der blev gennemført lidt i foråret. Der var planlagt workshops, men det har man måttet aflyse pga. COVID-19.

Har man gjort sig overvejelser om, hvor meget materialevalget forurener?
Ja, det kigger man på.

COOP-projektet

Hvad betyder byggeriet for rækken af træer?
Det betyder ikke noget for træerne. Man overvejer at lave stier på tværs af volden. Nogle steder vil man måske senere åbne op, hvis der laves nogle parker.

Der har tidligere været talt om en gangbro over til stationen. Hvad skete der med den ide?
Man har møde med kommunen i næste uge og spørger der.

 

Separator icon