Nyheder

news

Byggeudvalgsmøde 31.05.2021_Side_11.jpg

Facader - se arkitekternes illustrationer

På et byggeudvalgsmøde i starten af juni, præsenterede arkitekterne hvordan facaderne kan komme til at se ud. Se præsentatationsmaterialet her.

Read full article
Udråbstegn.png

Har du svaret på spørgeskemaet?

Husk at svar på spørgeskemaet om arkitekternes forslag til hvordan Bloklands renovering skal udføres. Sidste frist er på mandag 12. april klokken 12.

Read full article
image00019.jpeg

Flere kiggede forbi til Spørg arkitekten

Torsdag og fredag sidste uge blev arrangementet "Spørg arkitekten" afholdt i Fælleshuset. Flere af Bloklands beboere kiggede forbi for at spørge ind til planerne for hvordan Blokland skal renoveres.

Read full article
Design uden navn (4).png

Spørg arkitekten!

Har du spørgsmål eller bemærkninger til arkitekterne, som du gerne vil tale med dem om ansigt-ansigt? Torsdag 18. marts og fredag 19. marts klokken 15-18 afholdes arrangementet "Spørg arkitekten" i Fælleshuset. Her har du mulighed for at tale med arkitekterne.

Read full article
Mockup Altan

Se udstilling ved Fælleshuset

Du har måske bemærket, at der står en bænk bag afspærringstape på Fælleshusets terrasse? Det er en såkaldt mockup, der viser størrelsen på de nye altaner.

Read full article
Altaner og udsigt.2

Status på arbejdet med helhedsplanen

Arbejdet med helhedsplanen forløber planmæssigt. Aftalen om Landsbyggefondens støtte er nu på plads. Byggeudvalget, BO-VEST og rådgiverne arbejder videre med planlægningen af Bloklands renovering, selvom det ikke er muligt at holde fysiske møder.

Read full article
Projektering.3

Corona udfordrer beboerinddragelsen

Efter den oprindelige plan skulle der afholdes fokusgruppemøder her i foråret. Til fokusgruppemøderne skulle Bloklands beboere komme med deres holdninger til planerne for, hvordan renoveringen skal udføres. Corona-restriktionerne gør det desværre ikke muligt at følge denne plan. I stedet er planlagt en række andre tiltag.

Read full article
Håndværk

Håndværkerne er rykket ind i to lejligheder

Du har måske lagt mærke til, at et hold af håndværkere er rykket ind i Blokland? Frem til 19. maj bliver der udført omfattende arbejder i to boliger i nr. 30 og 38.

Read full article
Pakning

Flere får mulighed for genhusning

Det er nu blevet aftalt med Landsbyggefonden, at flere beboere kan blive genhuset, hvis det bliver nødvendigt. Det betyder, at ingen af Bloklands beboere behøver at blive i deres lejligheder, hvis det viser sig, at nogle af arbejderne medfører store gener.

Read full article
Next
Page 1 of 3