Har kommentarer eller brug for hjælp?

Hvis du har kommentarer eller spørgsmål til byggesagen generelt, eller til hvad den kommer til at betyde for dig. Eller hvis du ikke kan finde nogle informationer eller dokumenter er du velkommen til at kontakte enten bestyrelsen eller BO-VEST.

Hvis du har kommentarer eller spørgsmål til byggesagen generelt, eller om genhusning eller husleje kan du kontakte Bloklands afdelingsbestyrelse på afd.7@blokland.dk

Hvis du har spørgsmål til hjemmesiden kan du kontakte Ann-Sofie Nielsen i BO-VEST på asn@bo-vest.dk eller mobil 60352632.