Skip to content

Hvor meget kommer min husleje til at stige?

Gennemførslen af Bloklands helhedsplan og de forbedringer af boligområdet, som den kommer til at betyde medfører en huslejestigning. 

Forbedringerne af boligerne i Blokland resulterer i en huslejestigning på 3 %, som først træder i kraft, når renoveringen er færdig. For en bolig på eksempelvis 80 kvadratmeter, betyder det en huslejestigning på ca. 186 kr. om måneden.

Regnestykker ser sådan ud:
Den gennemsnitlige nuværende leje er 916 kr. pr. kvadratmeter årligt. Dette tillægges 3 % = 28 kr. I alt: 944 kr. pr. kvadratmeter årligt. 
Eksempel: Hvis din bolig er på 80 kvadratmeter vil huslejen stige med 2240 kr. årligt. 
(80 m2 x 28 kr. = 2240 kr.)

Udover denne huslejestigning skal boliger med elevatoradgang og rækkehuse forvente en huslejestigning på ca. 300 kr. per måned, fordi disse boliger får forbedret deres brugsværdi.

Den relativt lave huslejestigning skyldes den økonomiske støtte fra Landsbyggefonden.