Skip to content

Blok F - familiebolig (midlertidig genhusning) 

FORVENTET GENHUSNING – DECEMBER 2022 TIL DECEMBER 2024

Beboere som bor i lejligheder, hvor der etableres port er stærk påvirket af støj, hvorfor disse skal fraflytte lejligheden i renoveringsperioden.

Altaner ryddes og inventar skal afdækkes og kan forblive i lejligheden. Dog skal zone på 1,5 m ved facader friholdes.

Boliger der berøres:

  • 26 1. th. & tv.
  • 26 2. th. & tv.
  • 26 3. th. & tv.

Årsag for genhusning er støj ved nedrivning til gennemskæring/port.