Skip to content

Blok F - familiebolig (karnap)

FORVENTET PERIODE – DECEMBER 2022 TIL DECEMBER 2024

Beboere som bor i lejligheder, hvor der etableres karnap fraflyttes, og nabolejlighederne, som er stærk påvirket af støj, skal fraflytte lejligheden i renoveringsperioden.

Altaner ryddes og inventar skal afdækkes og kan forblive i lejligheden. Dog skal zone på 1,5 m ved facader friholdes.

Boliger der berøres:

  • 14 1. th. & tv.
  • 14 2. th. & tv.
  • 14 3. th. & tv.
  • 46 1. th. & tv.
  • 46 2. th. & tv.
  • 46 3. th. & tv.
  • 50 1. th. & tv.
  • 50 2. th. & tv.
  • 50 3. th. & tv.

Årsag for genhusning er støj ved nedrivning til gennemskæring/port.