Skip to content

Blok B - familiebolig (genhusning)

FORVENTET GENHUSNING – SEPTEMBER 2023 TIL DECEMBER 2023

Beboere som bor i lejligheder på 1.sal, hvor der laves tag, skal fraflytte lejligheden i renoveringsperioden. I stueetagen er der daggenhusning ved facade udskiftning. Altaner ryddes og inventar skal afdækkes og kan forblive i lejligheden. Dog skal zone på 1,5 m ved facader friholdes.

Boliger der berøres:

  • 60 1. th. & tv.  
  • 62 1. th. & tv.  
  • 64 1. th. & tv.
  • 72 1. th. & tv.
  • 74 1. th. & tv.

Årsag for genhusning er facade og eller tag udskiftning.