Corona ændrede planerne
Det var ellers planen at holde et info-møde for alle Bloklands beboere. Den plan blev forpurret af corona-virus og de gældende restriktioner, der skal hindre smitte. 

Projektoplæg i postkassen
I stedet har Bloklands beboere modtaget et projektoplæg fra arkitekterne i postkassen. Her præsenteres planerne for, hvordan Blokland skal renoveres, som de ser ud nu.

Arkitekterne har forsøgt på bedste vis at indarbejde de kommentarer og bemærkninger som beboerne er kommet med i de tidligere afholdte temagrupper, samtidig med, at planerne stadig lever op til de retningslinjer, som Landsbyggefonden og Albertslund Kommune er kommet med. 

Flere havde spørgsmål til arkitekten
Torsdag og fredag havde Bloklands beboere så mulighed for at møde arkitekterne og stille spørgsmål og komme med kommentarer til oplægget ansigt til ansigt, ved arrangementet "Spørg arkitekten". 

Alle corona-regler blev fulgt: Der var god afstand, sprit og alle bar maske eller visir. 

Flere mødte op for at stille spørgsmål. 

Se plancher i fælleshuset og husk at give feedback
I den kommende tid kan man stadig se arkitekternes plancher i Fælleshusets vinduer og en model der viser størrelsen på de nye altaner. 

Arkitekterne vil meget gerne høre fra så mange beboere som muligt om oplægget.

Du kan fortælle hvad du mener om planerne i spørgeskemaet, som du finder her.