I seneste nyhedsbrev kunne du læse, at rådgivernes granskning af helhedsplanens grundlag, har vist at der ikke er råd til at gennemføre renoveringen som planlagt. Derfor har rådgiverne den seneste tid arbejdet på at tilpasse planerne for renoveringen af Blokland.

På afdelingsbestyrelsesmødet 24. juni præsenterede rådgiverne derfor en række ændringsforslag, der kan gøre renoveringen billiger, uden at den bliver dårligere.

De ændringer, der lige nu bl.a. bliver arbejdet på, handler om: 

  • Den lange P-plads øst for den lange blok indrettes uden, at der ændres på voldene. 
  • Elevatorerne flyttes udenpå bygningerne i elevatortårne. 
  • Indretningen af seniorboliger og sammenlægnings-boligerne i Blok A ændres.

Ingen af ændringerne vil betyde, at renoveringen bliver dårligere. Hverken byggeteknisk eller arkitektonisk. Tværtimod kan det være med til at give bygningen mere karakter.

Der bliver stadig arbejdet på at justere planerne, så ingenting er sikkert endnu. Når planerne og økonomien falder på plads, bliver du informeret.