Skip to content

Mange vil byde på opgaven
Bloklands helhedsplan er nu sendt i udbud. Det betyder, at processen med at finde en rådgiver er i gang.

Forberedelsen af en helhedsplan er en lang proces. I Blokland skal vi nu til at finde en rådgiver. Rådgiveren skal konkretisere og planlægge byggeprojektet. Den opgave er nu sendt udbud.

Det betyder, at interesserede firmaer kan give et tilbud på opgaven. Der er stor interesse for at få lov at byde. Derfor håber vi på, at få mange gode tilbud, at vælge mellem.

Et udbud har to runder
Et udbud har to runder. De bedste af de firmaer, der tilkendegiver, at de gerne vil komme med et tilbud, udvælges. Det kaldes, at de bliver prækvalificeret. De udvalgte får mulighed for at se Blokland og stille spørgsmål, inden de byder på opgaven.

Hele udbudsprocessen varer frem til juni, hvor den nye totalrådgiver udvælges.

Efter sommerferien afholdes beboerworkshops
Herefter skal den nye rådgiver planlægge, hvordan Bloklands renovering skal laves. Som en del af den proces, vil der blive afholdt en række beboerworkshops.

Ifølge planen, er vi klar til at finde den entreprenør, der skal udføre selve arbejdet, i juni 2020. Det betyder, at byggeriet kan gå i gang i efteråret 2020.