Skip to content

På informationsmøde om genhusning april 2022 blev der stillet en række gode spørgsmål. Vi har samlet svarene her.

Generelt om genhusning

Alt inventar skal med. Kan vi lade hvidevarer stå?
Alt privat inventar skal medtages. Dette af forsikringsmæssige årsager.

Midlertidig genhusning - hvor længe vil de vare?
Ca. 10 uger

Hvor lang tid tager det at lave facade?
Det er planen at hver lejligheder afsluttes på 7 uger. Selve facadeudskiftningen sker på 1 dag, så boligen ikke står åben. Evt. 1 dag pr. side. Der vil blive lukket af hver dag, så lejligheden står ikke åben for vind og kulde.

Hvem flytter inventar hvis man ikke kan selv?
Det findes der løsninger for.

Er der asbest i tage? Kommer der støv ned i lejligheder i blok F?
Der laves miljøsanering af tagrummet og det renses inden nedrivningen. Der er betonloft i Blok F, så der kan ikke komme støv ned. Beboerne i Blok A, B og C vil være genhuset når arbejderne står på.

Bliver der en huslejestigning ?
Ja. Dette blev vedtaget ved skema A afstemningen i 2017.

Bliver der inddækkede/overdækkede altaner?
Nej.

Kan man få en anden bolig i stedet for at blive midlertidigt genhuset?
Nej. Det er kun dem der skal permanent genhuses der tildeles en bolig udenom ventelisten. Øvrige boliger tildeles via ventelisten

Hvor lang er genhusningen på elevatorboliger hvis man ønsker at blive boende?
10 uger

Spørgsmål til enkelte adresser

Stueetagen i B og C - skal de genhuses ?
Kun dem op ad gennembrud i nummer 70 og 66. Ellers daggenhusning

1 sal - kommer der nyt loft? Og bliver det betonloft?
Der kommer nyt loft og nyt og tag. Det bliver gipspladeloft

Skal der genhuses i 12A?
Det vendes der tilbage med

Skal man genhuses i Ældreboliger?
Det er endnu ikke fuldt afklaret. Der skal laves en karnap på boligen.

Blok F, 44 1. tv - hvilken type genhusning vil det være?
Dagsgenhusning

Nummer 36 og 24 2. og 3. sal? Skal man permanent genhuses?
Nej kun midlertidigt. Boligen laves fra ny.

Hvor er gennembrud i Blok A?
Nummer 110

Kommer der tagbolig over nummer 36?
Nej. Der kommer et tagrum